top of page

Sadelpassningens gång

Hämta hästen torr och ren till sadelpassningen! Reservera ungefär 60 minuter för sadelpassningen. Om det söks en ny sadel och det finns flera sadlar att passa, kan sadelpassningen ta längre.

Rid inte hästen före sadelpassningen! Om hästen kräver längre uppvärmning, kan den longeras utan sadel. Hästen får inte vara svettig när den kommer för sadelpassning.

Sadelpassningen börjar med att jag ser igenom hästen, exteriör, ryggen mm. Bästa stället för dethär skedet är en lugn plats med jämt golv, t.ex. en skötplats. Jag frågar också specifierande frågor om hästens kondition/användning/mm. Efter det checkar jag sadeln/sadlarna, stoppningarna mm, och ser hur de sitter på ryggen. I detta skede tar jag också sk. templates av hästens rygg, för att kunna följa med ändringar i hästens form.

Om sadeln är ridbar, vill jag också gärna se sadeln riden, speciellt om hästen och sadeln är nya bekantskaper. I dethär skedet behövs en ridplan eller manege, på vintern bra belysning.

Om det söks en ny sadel, är ridprovet extra viktigt för att checka om sadeln också passar ryttaren.

På vintern är köldgränsen -15C, på sommaren är värmegränsen 28C. Om det finns en uppvärmd/luftkonditionerad manege, är gränserna mer flexibla.

Valjas- ja Satulasepät ry

Pegazos hittas också på Facebook, Google+ och Instagram!

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Instagram Social Icon
bottom of page